Classes creatives i dinàmiques.

Classes dissenyades segons les necessitats dels estudiants.

Una metodologia comunicativa.

Un estàndard acadèmic rigorós i un seguiment personal de cada estudiant.

Grups molt redüits.

Ambient d’immersió.

 

 

Per què estudiar amb nosaltres?

Nascuda a Leicester, Regne Unit, va cursar els seus estudis universitaris a Oxford i Leicester.

De pares catalans, va viure la seva infància a Austràlia on va cursar dues carreres universitàries. Té tres idiomes natius: l’anglès, el català i el castellà (llengua materna).

Nascuda a Regne Unit, va cursar els seus estudis universitaris al nord d’Anglaterra.

CONTACTE

Ens pots contactar directament amb les dades que llegiràs a continuació, o bé a sota pots omplir el formulàri.

Plaça Marquès de Camps, 14 Pral. A GIRONA, 17001
(+34) 972 485273
info@inenglish.academy

FORMULARI

LSSI-LOPD D'acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades facilitades en aquest formulari s'inclouran en un fitxer automatitzat per al seu tractament informàtic amb vista a la tramesa d'informació comercial i general per mitjans electrònics. Així mateix, us informem que podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb els termes que estableix la legislació vigent, enviant un escrit a InEnglish academy Plaça Marquès de Camps, 14 Pral. A  GIRONA, 17001

Plaça Marquès de Camps, 14 Pral. A GIRONA, 17001 (+34) 972 485273 info@inenglish.academy

ENVIANT...

ERROR EN EL SERVIDOR

ENVIAT